Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Günümüz dünyasında enerji kaynakları artan nufüs ve durmadan artan ihtiyaçlarımız nedeni ile devamlı yükselmekte vebu olay  insanları yeni enerji kaynakları bulmaya itmektedir.Yeni kullanılacak olan enerji kaynaklarının geçerli olabilmesi için hem ucuz olması gerekmekte hemde çevreyi kirletmemesi  en büyük ön koşullar olarak sayılabilir.Bu amaçla bilim insanları birçok yeni teknolojiler geliştirmişlerdir.Bunlardan bazılarını saymak gerekirse:

 • Rüzgâr enerjisi
 • Su gücü (Hidrogüç)
 • Güneş enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Biyokütle
 • Biyoyakıtlar
  • Sıvı biyoyakıtlar
  • Katı biyokütle
  • Biyogaz
 • Gelgit ve Dalga enerjisi

son dönemde en çok üzerinde durulan yenilenebilir enerji kaynakları olarak bahsedilebilir.

Bu enerji kaynakları, özellikle güneş ve gel-git enerjisi daha yeni teknolojiler oldukları için daha çok devlet desteği ile yapılabilmektedir. Fakat her teknolojik şeyde olduğu gibi bilimin gelişmesi ile bu teknolojilerde ucuzlayıp daha verimli sistemler kurulup bu tip sistemlerinde ucuzlaması çok uzak gözükmüyor.Rüzgar enerjisi buna en büyük örneklerden bir tanedisidir. Zamanında özellikle Türkiyede pahalı olması nedeni ile pek kullanılmayan rüzgar enerjisi, devletin desteği ve maliyetlerin aşağı çekilmesi ile , rüzgar enerjisinde patlama yaşanmıştır.Şu andan Türkiye'de  alınan Rüzgar enerjisi ile elektirik üretim lisansı , Türkiyenin rüzgar ile elektrik üretilme kapesitesinden daha fazladır.=).

Ülkemiz için önemli olan bir diğer enerji kaynağı ise , jeotermal enerjidir. Kısaca tanımlamak gerekirse, Jeotermal enerji kaynagını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaclardaki radyoaktiflikle olusan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür.Yer altından alınan sıcak su yada buhar kullanım amacına göre  ya bir santrale gönderilerek kuru buhara dönüştürülüp elektirik üretilir yada ısıtma amacı ile konutlara dağıtımı yapılabilir.Eğer elimizde güçlü bir jeotermal enerji kaynağınız varsa bunların her ikisini birden yapabilirsiniz.

Türkiye’de şu anda elektrik üretimi, jeotermal merkezi ısıtma, karbondioksit üretimi, termal turizm ve diğerleri ile Türk Milli Ekonomisine jeotermalin katkısı yaklaşık 3 Milyar YTL olarak hesap edilmiştir. Ayrıca sektörde yapılan toplam istihdam ise 40.000 kişidir. Ayrıca, mevcut elektrik dışı toplam jeotermal değerlendirmenin kalorifer yakıtı eşdeğeri yılda 2 Milyar YTL’dir.

Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 5’ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30’una kadar karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak bunların ağırlık ortalaması alındığında Türkiye enerji (elektrik + ısı enerjisi) ihtiyacının %14’ünü karşılamaya taliptir.

Toplam jeotermal potansiyelimizin (2.000 MWe, 31.500 MWt) elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler üretimi, sanayide kullanım vb uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak hedef yıllık net yurtiçi katma değer 25 Milyar USD civarındadır.

Türkiye, 1995 yılında, jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarında dünyada 11nci sırada iken, 2000 yılında 5nci sıraya yükselmiş, 2005 yılında 5nciliğini sürdürmüştür.

 Haziran 2007 itibariyle, jeotermal kaynak potansiyelimizin ancak % 7’sı değerlendirilmektedir.

Şu an Hidroeletrik santralleri dışındaki yenilenebilir enerji bakımamından ,kendini gün ve gün geliştiren 2 enerji kaynağı olarak jeotermal ve rüzgar gözükmektedir. Umarım diğer enerji kaynaklaıda bunlardan nasibini alır ve 0 eminson hedefi ile enerji üretme hedefine gün ve gün yaklaşırız.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ayrıntılı bilgileri başka konu başlıkları altında paylaşacağım.iyi günler....

ilkay Meşeli Hakkında