iTÜ-Makina Fakültesi-Yüksek Lisans Programları

Makine mühendisi olmak isteyen her kişi ÖSS puanı yetmese bile İTÜ makine mühendisliği bölümünü tercih formunda bu bölümü yazmış ve ya denk delirse mantığı ile şansını denemiştir.Şansını denemeyenler fakat tutturamayanlar içinde teselli kaynağı , yüksek lisansımı İTÜ'de yaparım şekilde düşünceler oluşturur. Bugün size İTÜ makina fakültesi yüksek lisans programlarını tanıtacağım . 8 ayrı bölümden oluşan yüksek lisans programları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
 • Isı Akışkan Yüksek Lisans Programı
 • Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programı
 • Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı
 • Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı
 • Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans Programı
 • Otomotiv Yüksek Lisans Programı
Bu programların her sene farklı sayıda öğrenciler alıp, tercih durumuna göre puanları yükselmektedir.

Isı Akışkan Yüksek Lisans Programı

Isı-Akışkan Programı Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Geçişi konularında ileri seviyede araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetleri yapan bir programdır.

Sanayide ısıl ve hidrodinamik enerjinin kullanıldığı makina ve cihazların tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, enerjinin verimli kullanılması açısından mühendislere ileri düzeyde kuramsal bilgiler ile deneysel ve sayısal yöntemlerin öğretilmesi bu programın temel amacıdır.

İTÜ'deki en zor yüksek lisans programlarından biri olan ısı-akışkan girecek öğrencilerin gerçekten bu bölümden mezun oluncaya kadar epey çaba sarf edeceklerini unutmamaları gereklidir.

Kimler başvurabilir:

 • Makina Mühendisleri
 • Uçak Mühendisleri
 • Uzay Mühendisleri
 • Gemi İnşaat Mühendisleri
 • İmalat Mühendisleri
 • Mekatronik Mühendisleri
 • Kimya Mühendisleri
 • Enerji Mühendisleri

Katı Cisimlerin Mekaniği

Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programının amacı, mühendislik eğitimi almış kişilere;

 • Katı mekaniğinin ve biyomekaniğin temel bilgilerini derinlemesine öğretmek,
 • Bu konularda ileri seviyede teorik temeller vermek,
 • Deneysel çalışmalar ile bunları tamamlamak,
 • Ticari yazılım kullanımı ve program yazılımı becerilerini kazandırmak,
 • Ticari yazılım sonuçlarınu yorumlamak ve değerlendirmek
 • Ticari yazılımların klasik mühendislik ve biyomekanik problemlerinin çözümünde etkin şekilde kullanabilmek

yetenek ve becerilerini kazandırmaktır.     Katı mekaniği tüm mühendislik dallarında uygulama sahası olan temel bir konudur. Başarılı bir yapısal tasarım ileri seviyede katı mekaniği bilgisi gerektirir. Bu nedenle; uygulamalarda öne çıkan, malzemelerin mekaniği ile yapının performansı arasındaki ilişki ele alınarak ileri seviyede irdelenmektedir. Aradaki bu ilişkinin anlaşılması sonucunda, daha güvenli yeni tasarımlar gündeme gelecektir. Katı Mekaniği, Makine mühendisliği uygulamalarında, uçak, gemi, inşaat mühendisliğinde, mikro elektronik yapıların tasarımlarının yanı sıra, biyomekanik temelli problemler ile implant ve protez sistemlerinin analiz ve tasarımlarında geniş uygulama alanı bulmaktadır.

Programdan Kimler faydalanabilir:

 • Makina Mühendisleri
 • Uçak Mühendisleri
 • Gemi İnşaat Mühendisleri
 • İnşaat Mühendisleri
 • Metalurji Mühendisleri
 • Tekstil Mühendisleri
 • İmalat Mühendisleri

Kazanımlarınız:

 • Yapısal analiz ve temel mekanik prensipleri öğrenmek.
 • Temel bilgileri pratik mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisini kazanmak.
 • Deneysel ölçme ve sayısal analiz yöntemlerini öğrenmek.
 • Modern teknik, teknoloji ve yaklaşımları öğreterek bunları yapısal mekanik ve biyomekanik problemlerin çözümünde kullanabilmek.

Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı

Programın özgörevi, mekanik sistemlerin konstrüksiyonu konusunda uluslararası düzeyde yüksek lisans öğretimi yapmak, özellikle önümüzdeki yıllarda ülkemiz endüstrisinin yoğun olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli konstrüktör ihtiyacını karşılamak üzere yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, geleceğin lideri mezunlar vermektir.
Programın vizyonu mekanik sistemlerin konstrüksiyonu konusunda ülkemizde öncü olmak ve uluslararası seviyede de önde gelen programlar arasında bulunmaktır.
Kimler Faydalanabilir
•         Makina Mühendisleri
•         İşletme Mühendisleri
•         Uçak Mühendisleri
•         Endüstri Ürünleri Tasarımcıları
•         Endüstri Mühendisleri
•         Ziraat Mühendisleri
•         Gemi İnşaatı Mühendisliği
•         Tekstil Mühendisliği
Programın Getireceği Kazanımlar
Yaşanmakta olan Bilgi Çağının temelini oluşturan iki tür bilgi söz konusudur. Bunlardan bir bölümü analiz esaslı bilgiler ve derleme şeklindeki bilgilerdir. İkinci grup bilgiler ise sentez sonucu oluşmuş bilgilerdir ki bu tür bilgilere sahip ülke ya da kuruluşlara rakipleri karşısında önemli avantajlar sağlar. Bu gruba giren bilgilere erişim genellikle kısıtlanmıştır. Konstrüksiyon faaliyeti sonucu oluşan bilgi bu ikinci gruptadır ve programın mezunlara katkısı asıl olarak buradadır.

Otomotiv Yüksek Lisans Programı

Otomotiv Programının amacı, konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve ülkemiz otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere eleman yetiştirmek, ayrıca bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışı araştırma-gelişrtirme kurumları ve sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkıda bulunmaktır.

kimler faydalanabilir...

 • Kariyerlerini otomotiv ana ve yan sanayinde geliştirmek isteyen makine mühendisleri
 • Motorlar ve taşıt tekniği konularında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar

kazanımlarınız....

 • Otomotiv mühendisliği konusunda uzmanlaşma ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik güçlü deneyim ve bilgi birikimi
 • Otomotiv endüstrisi ile birlikte yürütülen araştırma projelerinde çalışarak tez hazırlama olanağı

araştırma konuları...

 • İçten yanmalı motor tasarımı ve performansının iyileştirilmesi
 • İçten yanmalı motorlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının kontrolü
 • Taşıt akustiği
 • Triboloji ve yağlama
 • Taşıt tasarımı - hibrid taşıt geliştirilmesi
 • Alternatif yakıtlar - hidrojen, doğalgaz, LPG, bioyakıtlar
 • Şasi tasarımı ve ömür deneyleri
 • Ulaştırma sektöründen kaynaklanan sera gazlarının azaltımı
 • Mekanik titreşimler
 • Yanma modelleri
 • Sürücü-taşıt-çevre kontrol çevrimi simülasyonu

Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı

Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında en güncel gelişmeleri izleyebilecek, geliştirebilecek, çeşitli alanlarda uygulayabilecek, uluslar arası düzeyde yeni çözümler üretmeye yetecek teorik bilgi ve disiplinler arası uygulama deneyimini kazandırmak ilkesi ile hareket eden bir bölümdür.
Bölüm içerisinde sistem modelleme, optimizazyon , kontrol konularında çeşitli bilgiler alır ve bu konularda kendinizi geliştirebilirsiniz.
ALES puanınızın en az 75 bölüm ortalamanızında 3 üzerinde olması , bölüme girebilmek için yeterli olacaktır. fakat bu her sene başvuran öğrencilerin ortalamalarına göre değişmektedir.
Bölümde yürütülen araştırma çalışmaları

Araştırma konular

1: Robotik: Bacaksız - tekerleksiz hareket, Yılan robot prototipi geliştirme projesi TÜBİTAK destekli)

2: İnsan tepkilerinin modellenmesi ve kompansasyonu

3: Robotik: Yunus yüzme mekaniği ve kontrolu; Yunus türü su altı gözlem ve keşif aracı geliştirme çalışmaları

4: Robotik: İki bacaklı yürüme mekaniği ve kontrolu - Yürüyen robot prototipi geliştirme çalışmaları

5: Akıllı sistemlerle modelleme ve kontrol; çok amaçlı optimizasyon

6: Hassas (hata<0,1mm) ve katı pnömatik konum kontrolu ve otomasyon uygulamaları

7: Demir - Çelik endüstrisinde haddeleme sürecinin tanılanması ve optimizasyonu

8: Nonlineer sistemlerin yapay sinir ağları ile tanılanması

9:Diesel motorları parametre haritalarının çıkarılması ve kalibrasyonu

10: Çimento endüstrisi harmanlama sürecinin modellenmesi ve öngörülü kontrolu

11: Sensör & Eyleyici Tasarımı

 • Basınç dağılımı haritalandırması için dokunsal ve kayma hissi özellikli piezoelektrik fiber dizisi
 • Algılayıcı ve eyleyici olarak mikro/nano ölçekli piezoelektrik polimer fiber dizileri ve ağları
 • Kanat yapımına yönelik şekil hafızalı alaşımlar (akıllı malzemeler)
 • Araç lastiğine entegre edilen eğimli piezoelektrik polimer (PVDF) sensörler kullanılarak araç cephe kayma açısı önkestirimi

12: Titreşim

 • Kompleks yapılarda titreşim sönümlemesi
 • Otomobil fren diskinin piezoelektrik malzemeler kullanılarak sürtünme indüklenmiş titreşim sönümlemesi
 • Piezoelektrik malzemeyle kesici takım titreşiminin önlenmesi
 • Kirişin şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak aktif titreşim kontrolü
 • Mikro piezoelektrik fiber dizilerinden enerji geri kazanımı
 • Enerji geri kazanımı için minyatür piezoelektrik rüzgar gülü tasarımı

13: Küçük Ölçekli Robotik

 • Nano motorların adaptif pozisyon kontrolü
 • Verimli ve düşük gürültü paralel görüntüleme için çok uçlu AFM probe tasarımı
 • Eyleyici -algılayıcı olarak çalışan AFM tipi ile düşük maliyetli AFM tasarımı
 • AFM kullanılarak 3D kuvvet ölçümü
 • AFM tipler kullanılarak yüksek kapasiteli veri depolama sistemleri
 • Akıllı malzemeler kullanılarak boru içi denetleme amaçlı meso-ölçekli robot tasarımı
 • Gecko benzeri yapışarak tırmanan robotlar
 • Air-coupled transdüser kullanarak AFM probe kalibrasyonu

14: Triboloji

 • Biyolojiden esinlenilmiş yapışma teknolojileri
 • Mikrofibril Yapılar Kullanılarak Yapışmanın Arttırılması
 • Polimerlerin Yöne Bağlı Sürtünme Özellikleri
 • Tekstil Kumaşlarında İnsan Parmağı Benzeri Algılayıcılarla Desen Etkisinin Anlaşılması

15: Altı Serbestlik Dereceli Robot Kontrolü

 • Endüstriyel Robotlarda Kuvvet-Konum Geri Beslemesi Kullanılarak Robot Uç Elemanının Yüzey Takibi Ve Sürtünme Ölçümü Yapması
 • CAD Verileri Kullanılarak Yüzey Takibi Yapılması
 • Yuva Montaj İşlemi

ilkay Meşeli Hakkında