Hyperview

Altair HyperView sonlu eleman analizleri (FEA), multi-body sistem simulasyonları, video ve mühendislik verileri gibi uygulamalar için kullanılabilen bir post-processing ve görüntüleme aracıdır. Hızlı 3D grafikler, açık mimari ve paralel olmayan işleme kapasitesi CAE sonuçlarının, hızlı ve detaylı post-processing'i için yeni standartlar ortaya çıkarmıştır.

HyperView ile dataların interaktif olarak görüntülenmesine ek olarak, post-processing işlemleri kaydedilebilir, standart hale getirilebilir ve otomatikleştirebilinir. HyperView ayrıca 3D animasyon sonuçlarını Altair'in kompak H3D formatında saklayabilir, böylece Altair HyperPlayer ile CAE sonuçlarınızı 3D olarak Web 'te ve Microsoft PowerPoint ortamında yayınlayabilirsiniz.

HyperView 'un yüksek performanslı ve esnek arabirimi ile mühendislik analizleri için harcanan zamanı ve maliyeti azaltabilirsiniz.

  • Plot oluşturmak için harcanan zaman ve emeği en aza indirir - otomatik plot aracı data dosyalarındaki dosya başlıkları ve kanal bilgilerini kullanarak etiketlenmiş plot grupları oluşturabilir
  • Sık kullanılan işlemler - plot makroları ile sık kullanılan matematiksel ifadeler kayıt edin ve otomatikleştirin
  • Sık oluşturulan plotlar - rapor şablonları data plot sayfalarının oluşturulmasını kayıt edebilir ve otomatikleştirebilir
  • Tamamen özelleştirebilinir arabirim - kullanıcı arabirimi ve araçları ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleyin.
  • Kullanıcı kendi matematiksel fonksiyonlarını oluşturabilir ve kütüphaneye kaydedebilir.
  • Etkin data analizleri ve rapor oluşturma için otomasyon araçları
  • Analiz ve görüntüleme için test ve simülasyon sonuçları kullanılabilir
  • Aktif oturum raporlarını direk olarak HTML ve PowerPoint XML şeklinde export edebilirsiniz.

Hyperview desteklediği çözücüler, aşağıdaki listedeki gibidir. Aşağıdaki çözücülerden aldığınız sonuçları rahatlıkla Hyperview da görüntüleyebilirsiniz.
• OptiStruct
• MotionSolve
• ABAQUS
• LS-DYNA
• NASTRAN
• ANSYS
• PAMCRASH
• Adams
• MADYMO
• DADS
• SIMPACK
• RADIOSS
• MOLDFLOW
• MARC
• NIKE3D
• LLNL DYNA
• Others

ilkay Meşeli Hakkında