SolidWorks Simulation Kontak Tipleri

Hepimiz solidworks içerisnde çeşitli parçalar çizmiş ve bu parçalarla birçok montajlar gerçekleştirmişizdir.Bu montajların cad işlemeleri tamamlandıktan sonra sıra sonlu elemanlar analiz kontrollerine sıra gelmiştir. Bu kontroller sırasında montajımız üzerine mesnetlemeler, yüklemler ve en önemlisi kontakları tanımlamamız gerekmektedir.Bu yazımda montaj analizleride kullanılan kontak tipleri ve nasıl kullanıldığına dair bilgi vereceğim .

Solidworks içerinde 3 tip kontak durmu söz konusudur . Bunlar :

  • Global Kontak
  • Component Kontak
  • Local Kontak

Bu kotak durumlarını sözle özetleyebilriz . Global Kontak montajımızın üzerinde birbirine temas eden kısımlarda geçerli olan ve solidworks simulation  tarafından ilk başta getirilen kontak durmudur.Dediğim gibi birbirine temas eden (iç içe geçmiş olmuyacak) kısımlarda bu kontak tipi geçerlidir.Eğer Global kontak durumunda geçerli olan haricinde bazı kısımlarda  birazdan bahsedeceğim kontak tiplerinden farklı bir tanesi olsun istiyorsanız o zaman o bölgelerde local kontak oluşturmanız gerekmektedir .

Örneğin ilk başta temas haline olan bir bölgemizde global kontak durumu geçerli olduğu halde siz o bölgede farklı bir tip istiyorsanız o zaman local kontak uygulayıp , o bölgedeki kontak tipini değiştirebilirsiniz . Yani local kontak global kontağa göre baskındır.

Aynı şekilde global kontak durumu sadece birbirine temas eden kısımlarda geçerli olduğu için, eğer siz sanradan temas edecek bölgelerde local kontak durumunu tanımlamalısınız ki parçalar temas ettiğinde , kontak durumu geçerli olsun .

Şimdi Belirttiğim kontak durumları için kontak tiplerine bakalım :

  1. Bonded Contact, kotak tanımlandığıda birbirine değen yizeylerin nodlarının temas durumundan sonra birbirine yapışacağı kabulü yapılır . Yani iki yizey birbirine kaynaklı gibi davranır.
  2. Allow Penetration, parçalar birbiri ile temas haline geldiklerinde sanki yokmuş gibi davaranırlar ve herhangi bir reaksiyon kuvveti oluşturmazlar ve birbiri içerisinden geçerler .
  3. No Penetration, Bu durumda parçalar birbirine yapışmazlar (tabi aralarında başka bir tanım yapmadıysanız) ve birbiri üzerinde reaksiyon kuvveti oluştururlar.Hesaplama süresi olarak en çok süren kontak tipidir.
  4. Shrink Fit, İki parça arasında eğer sıkı geçme tanımlanacaksa , parçalar sıkı geçme teloranslarında çizilir ve ardından birbiri içerisine geçen yüzeylere bu kontak tipi uygulanarak . simulasyon sırasında bu gölgelerde sıkı geçme gerilmelerinin oluşması sağlanır.
  5. Virtual Wall, Her hangi bir parçayı düz bir duvar üzerinde kaydırmak istiyorsak o zaman bu kontak tipini uygularız .

Montajlarda kontak tanımlanması ,çözüm sürelerimizi arttıracaktır . Özellikle No penetration kontak tanımlı bölgelerin sayısının çok fazla olması  problemleri içiden çıkılmaz bir hal haline getirecektir. Bu nedenle mümkün oldu kadar kontak yapmaktak kaçınalım ve bunun gerine diğer tanımlı connectorleri kullanalım .

 

 

ilkay Meşeli Hakkında