Yüzey Elemanlar ile Meshleme

Sonlu elemanlar analizinde meshleme sonrasında yüksek eleman sayıları elde edilmesi sonucunda ,uzun çözüm sürelerine maruz kalınmaktadır. Birde kullandığınız bilgisayar, sonlu elemanlar için özel üretimiş workstation değilse bu çözüm süreleri gittkçe  uzamaktadır.Uzun çözüm süreleri  sonu gelmeyen analizler ile bizi başbaşa bırakmaktadır.

Kısa sürelerde analiz yapabilmemiz için , eleman sayısını azaltabilmek için yapılabilcek herşey mübahtır mantığından çıkarak =). Katı meshlediğimiz kısımları , yüzey mesh elemanları kullanarak daha az sayıda eleman kullanarak modelleyebiliriz. Bu şekilde 10da 1 oaranında eleman sayısında azalmaya gidebiliriz . Fakat katı parçaları yüzey elemanlar ile modelleyebimemiz için bazı ön şartlar ile karşılaşırız. Bunlar .

  • Eğer katı bir parçayı yüzey elemalar ile modellemek istiyorsak ,katı parçamızın et kalınlığı ile en kısa  kenarının oranın 20den fazla olması gerekmektedir . Bu oranın nedeninin şu şekilde açıklayabiliriz . 20den fazlaya orana sahip olan bir parçada yüzey meshleme yaptığımzda,  (parçamız x y düzeleminde uzanıyorsa) z  doğrultusunda meydana gelmiş olan gerimeyi ve kayma gerilmelerini 0 olarak kabul ederiz . 0 olarak kabul etmemiz çok doğaldır , çünkü bu tip bir orana sahip olan bir parçada z yönündeki gerilme gerçeteden önemsenmiyecek kadar azdır .
  • Eğer bu oran 10 ile 20 arasıda ise kullandığımız program izin veriyorsa yine yüzey olarak modelllyebiliriz . Fakat bu sefer sadece z yönündeki gerilmeyi 0 olarak kabul ederiz . Oluşacak kayma gerilmelerini sonuçlarımızıda görebilriz .
  • Az öncede dedeğim gibi eğer 10nun altında bir orana sahipisek o zaman  yüzey modelleme yapamayız .

Yüzey elemanlar kullanmak özellikle saç parçalar üzerinde çalışırken çok kolaylık sağlamaktadır. Saç parçalarda  yukarıda bahsettiğim oranları rahatlık ile tutturabilir ve yüzey elemanları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ilkay Meşeli Hakkında