İTÜ 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri ve Bilişim  Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen tezli, tezsiz Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü Programlara Başvuruda Gerekli Evraklar;

· Başvuru formuna 28 Aralık 2011 - 05 Ocak 2012 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/  web adresinden ulaşılabilir.

· Not Belgesi (Transcript):Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini  ve notlarını gösterir belgelerin aslı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na (Maslak) gösterilerek tercih sayısı kadar çoğaltılmış fotokopiler başvuru esnasında önkaydı yapan kişi tarafından onaylanacaktır.Onaylanmış transcriptler mülakat komisyonlarına sunulacaktır.

· Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan öğrencilerden en az 3.25 ortalama istenmektedir (Bölümler isterlerse daha yüksek değer talep edebilirler).

· Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi. ALES notu 55 , Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALESnotu 70 taban puandan az olamaz. (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES puan şartı aranmaz). Yüksek Lisans bitirip en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, daha önce almış oldukları ALES belgesi süreye bakılmaksızın kabul edilir.Tüm öğrenciler için GMAT veya GRE sonuç belgesi  de kabul edilebilir. ALES minimum taban puanı 55’e karşılık eşdeğeri kabul edilen GRE sınavının quantitative bölümünden minimum 610 puan, GMAT (GMAT Belgesini sadece Sosyal Bilimler Enstitüsü kabul etmektedir) sınavından ise 450 puan almanız gerekmektedir.ALES belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

· İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri.

İki referans mektubu, bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.Her bir tercih için iki referans mektubu hazırlanarak mülakat komisyonlarına teslim edilmesi gerekmektedir.

·-Adaylar tercih ettikleri programların tercih sırasına göre yerleştirilecektir.Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince, öğrenciler tek bir Yüksek Lisans programına yerleştirilecektir.

· Yukarıda verilen başarı sınırları kabul edilen alt sınırlardır. Programlar bazında bu değerler değişebilir.

· İngilizce dil belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır

Not: Yabancı Dil sınavına girmek isteyen öğrenciler 2 - 6 Ocak 2012 Tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okuluna kayıt yaptırabilirler. Sınav tarihleri 12 - 14 Ocak 2012 dir.Ayrıntılara http://www.ydy.itu.edu.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvurduğu programdan ilişiği kesilen bir öğrenci, en az iki akademik yıl geçmeden aynı lisansüstü programına başvuruda bulunamaz. ( İTÜ, Lisansüstü Senato EsaslarıMadde 3 )

Programlara ait diğer bilgilere ilgili Enstitülerin web sayfalarından ulaşılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Enerji Anstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü

ilkay Meşeli Hakkında