Solidworks Simulation Mesh Kalitesi

Solidworks içerisinde analiz yaparken , düzgün ve kaliteli bir mesh oluşturmak , sonuçların doğruluğu açısından çok önemlidir. Düzgün atılmış bir mesh sonrasında yapacağınız analizler , gerçeğe daha yakın ve düzenli bir seyir  alacaktır.Örneğin bir statik analizde 10 N verdiğinizde 10 Mpa elde ediyorsanız , kuvveti değiştirdiğinizde veya daha iyi kalitede bir mesh attığınızda bunu mantıklı bir şekilde artıyor yada sabit kalması gerekiyor. Düzgün atılmamış bir mesh bize bu değerlerin mantıksız bir şekilde değişmesine neden olacaktır.

Bu kalitenin anlaşılması için Solidworks içerinde mesh plot dediğimiz bir kontrol ile gerçekleştiriyoruz. Bu kontrol çalışmasını yapabilmek için aşağıdaki resimde olduğu gibi , mesh oluşturduktan sonra mesh üzerine sağ tıklayıp, mesh plotu seçmeniz yeterli,

Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza 3 seçenek gelecektir;

  • Aspects Ratio
  • Jacobian
  • Mesh

Mesh, bildiğimiz mesh görüntüsünün ekrana yansıtılması . Buda önemli olan Aspects ratio ve jacobian , bu iki değer bize attığımız meshin kalitesi hakkında bilgi verecektir.

Aspects Ratio

Aspects Ratio'yu Solidworks içerinde kullanılan tetrahedral eleman için en kısa uzunluğu en uzun olan uzunluğa olan oranı olarak yorumlanabilir.Bu oran yapıldığında ele edeceğiniz değer 1'e ne kadar yakında o kadar iyi bir meshimiz var demektir. İdeal olanı aspects ratiosu 1 olan tetrahedral eleman elde etmektir fakat, geometrinin karmaşıklığı nedeni ile bu tip bir eleman elde etmek zordur. Bu nedenle bu değeri yapısal bir analizde 5'in altında termal bir analizde 10 'un altında tutarsak kaliteli bir mesh yapısı elde etmiş oluruz.

Jacobian 

Jacobian Ratio karşımıza 2. derece eleman kullanıyorsak karşımıza çıkan bir seçenektir. Bu seçeneğin çıkma nedeni , 2 derece elemen kullandığınızda , kullanılan elemanların her birinin kenarları polinom özelliği aldığı için , elemanlar deformasyona uğradığında yada mesh oluşturulurken iç içe geçmelere neden olur. Bu iç içe geçmelerin kontrolü ve olabilme ihtimali jacobian ile yapılır.Kontrolü yapan araçlar ise jacobian pointlerdir. 4-16-29 olarak değişik sayılarda seçilebilir(create mesh- advanged), sayı ne kadar yükseltilirse o kadar ayrıntılı bir kontrol yapılması sağlanır .Jacobian ratio ile karşınıza çıkan rakamlar , bir kenar ortasında bulunan nodun , aynı kenar üzeride bulunan diğer nodelara göre aldığı konuma göre hesaplanır.

embedded by Embedded Video

 

ilkay Meşeli Hakkında