Solidworks Simulation Yenilikler 2013 Alt Modelleme

Alt Modelleme


Yeni alt modelleme unsuru, çok sayıda gövde içeren etütlerde analizi tüm model için yeniden çalıştırmak zorunda kalmadan kritik alanlardaki sonuçları geliştirmenize olanak sağlar . Modelin seçilen bir bölümü için meshin yeniden tanımlanması ve analizin sadece
alt model için yeniden çalıştırılması hesaplama süresinden tasarruf edilmesini sağlar .

Bu işlev , SolidWorks Simulation Professional'da ve üzeri sürümlerde mevcuttur . Sorunu göreceli daha kaba bir mesh ile çalıştırdıktan sonra, alt model içinde keskin köşeler veya geometrik ve yük ile ilgili düzensizlikler nedeniyle streslerin doğru bir şekilde
hesaplanmamış olabileceği bir gövdeler grubu tanımlayabilirsiniz.

Alt model içindeki gövdelerin meshi iyileştirilir ve sadece alt model ile ilgili sonuçları geliştirecek şekilde, modelin geri kalanı ile ilgili sonuçları yeniden hesaplamadan sorunu yeniden çalıştırabilirsiniz.

Alt modelleme etüdü, uygun bir üst öğe etüdünden türetilir . Üst öğe etüdünün alt modelleme etüdü için uygun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:

• Etüt tipi, birden çok gövde içeren Statik veya Doğrusal Olmayan statik olmalıdır ve kendisi bir alt modelleme etüdü olmamalıdır . Üst öğe etüdü bir 2B Basitleştirme Etüdü olamaz.
• Alt modeli oluşturan seçili gövdeler , kesme sınırı boyunca temas basıncı meydana getiren seçili olmayan gövdelerle Girme Yok teması içermemelidir .
• Alt modeli oluşturan seçili gövdeler , seçilmemiş gövdelerle bağlayıcı paylaşmamalıdır .

Alt Modelleme İlkeleri
Alt modelleme, St. Venant ilkesine dayanmaktadır . Bu ilke, bir sınıra uygulanan yükten makul bir uzaklıkta bulunan streslerin, bu yükün statik eşdeğer bir yüke dönüşmesi halinde önemli oranda değişim göstermeyeceğini savunur . Stres ve gerilim dağılımı yalnızca yükün uygulandığı noktanın yakınındaki bölgelerde değişim gösterir .
Yer değiştirmelerin kesim sınırlarında doğru şekilde tanımlanması kaydıyla modelin bir bölümünü kesebilir ve sadece seçili bölümü analiz edebilirsiniz. Kesimin sınırlarındaki yer değiştirmeler ilk analiz çalışmasında doğru olarak hesaplanırsa, bu yer değiştirmeler alt
model çalışması için sınır koşulları olarak kabul edilebilir . Alt modelin kesim sınırı, kiriş eklemleri veya kabul kenarları ile tanımlanmış bir bağlı temasın üzerinden geçemez.
Alt modelin sınırları, stres yoğun alanlardan yeterli uzaklıkta olmalıdır .

ilkay Meşeli Hakkında