Solidworks Simulation Yenilikler 2013 Sonuçlar

Bir diğer Solidworks simulation yeniliğini, hatta yeniliklerini anlatan yazım ile karşınızdayım =). 2 yenilik yazımda , yine çok hoşuma giden ve solidworks simulationı geliştiren bir özellikten bahsetmek istiyorum.

2013 ile birlikte artık solidworks simulation sonuçlarını incelerken daha iyi görseller alabiliyor olacağız . Bunlarda sırası ile bahsedeceğim:

Seçili Gövdeler için Güvenlik Faktörü
Bir statik etüdü çalıştırdıktan sonra, sadece seçili gövdelerdeki güvenlik faktörü grafiklerini görüntüleyebilirsiniz.
Güvenlik Faktörü PropertyManager'ında, Seçili Gövdeler'i tıklayın. Güvenlik faktörü grafiklerinin dağılımını veya güvenlik faktörü altındaki alanları görüntülemek için bir veya birden çok gövde seçin. Sadece seçili gövdelere ait sonuçlar gösterilir .

Seçili Objelerdeki Grafikler
Sonuçların görüntülenmesine ilişkin yeni bir seçenek, sadece seçili objelerdeki sonuçları(stress, yer değiştirme ve gerilme) görüntülemenize olanak sağlar .Bir Stres Grafiği, Yer Değiştirme Grafiği veya Gerilme Grafiği PropertyManager'ında, Gelişmiş Seçenekler'in altında, Grafiği sadece seçilen varlıklarda göster'i seçin.Sonuçları görüntülemek için yüzleri veya gövdeleri seçebilirsiniz.

Yüzey Eleman Sonuçları
Kabuk gövdelerinin 3B gösterimini kullanarak kabuklarla ilgili mesh ve sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Kabukların kalınlığının sonuç grafiklerinde (stres, yer değiştirme ve gerilme) ve mesh gösterimi esnasında görüntülenmesini sağlayan yeni bir seçenek
bulunmaktadır .Sonuçları, kabul gövdelerinin 3B gösterimi üzerinde görüntülemek için Stres Grafiği, Yer Değiştirme Grafiği veya Gerilme Grafiği PropertyManager'ında, Gelişmiş Seçenekler'in altında, Kabuk kalınlığını 3B işle (daha yavaş) öğesini seçin. Grafiklerde görüntülenen kabuk kalınlığı, Kabuk T anımı PropertyManager'ında tanımlanan değerdir . Kalınlığın oryantasyonu, öteleme değeri tarafından tanımlanan şekilde (Kabuk T anımı PropertyManager'ı) kabuğun orta yüzeyine göre görüntülenir . Gerilme grafikleri için, üst ve alt kabuk yüzlerine ait sonuçlar gösterilir . Sonuçlar , kabuk kalınlığı boyunca doğrusal interpolasyonla yerleştirilir . Gerilme grafikleri incelenirken, hem üst hem de alt kabuk değerleri görüntülenir

Sonuçları Saklama
Simülasyon sonuçları dosyasında saklanan sonuç verileri miktarını kontrol ederek özellikle geçici analiz için dosya boyutunu küçültüp yükleme hızını artırabilirsiniz.
Sonuçların saklanmasındaki güçlendirmeler şunlardır:
• Statik etütler için stres ve gerilme sonuçlarını sonuç dosyasının (*.CWR) dışarısında
bırakma seçeneği. Sonuç Seçenekleri PropertyManager'ında, Dosyaya kaydedilecek miktarlar altında bulunan Stresler ve gerilimler seçeneğinin işaretini kaldırın. Sadece yer değiştirme ve gövde kuvveti sonuçları hesaplanır ve sonuç dosyasında saklanır . Çözücü için varsayılan seçenek, tüm sonuçları hesaplamak ve saklamaktır .
• T ermal geçici etütler için sadece seçili çözüm adımlarına ilişkin sonuçları kaydetme seçeneği. Sonuç Seçenekleri PropertyManager'ında, Belirtilen çözüm adımları için öğesini seçin. Birinci ve son çözüm adımını ve istenilen çözüm adımı seti için adım artışını ayarlayın.
Bununla birlikte, Grafikler için Mekanlar altında, sensörlerde saklanan tepe noktaları ve referans noktaları için tüm çözüm adımlarına ilişkin sonuçları hala kaydedebilirsiniz.

ilkay Meşeli Hakkında