FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (bilahare Savunma Sanayii Müsteşarlığı), 7 Kasım 1985 tarih ve 3238 sayılı Kanun ile kurulurken, FNSS’nin de ilk tohumları aylar öncesinden atılmaya başlanmış ve 24 Temmuz 1986 tarihinde Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile FMC Corporation arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) ile bir Ortak Girişimin çerçevesi belirlenmişti.

SSM’nin kuruluşundan hemen sonra ele aldığı ilk büyük savunma sanayii projesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere paletli Zırhlı Muharebe Araçlarının Türkiye’de üretimini öngören Zırhlı Muharebe Aracı Projesi olmuş, 18 Temmuz 1986 tarihinde teklife çağrı yapılmış ve 27 Ekim 1986 tarihinde ilk teklifler verilmiş idi. FMC ile Nurol arasındaki görüşmeler ise 1 Temmuz 1987 tarihinde imzalanan Ortak Girişim Anlaşması ile sonuçlanmış; “FMC-Nurol Savunma Sanayii A.Ş. (FNSS)” adı resmiyet kazanmıştır. Bu Anlaşmaya göre, FNSS’nin %51’i FMC’ye, %49’u ise Nurol ait olacaktı.

 İlk Proje:

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Şubat 1988 ayında ihalenin sonuçlandığını ve FNSS ile sözleşme müzakerelerine başlanacağını ilan etmiş ve müzakereler 23 Mayıs 1988 tarihinde Başbakan Sayın Turgut Özal’ın huzurunda imzalanan sözleşme ile meyvesini vermiştir. Bir milyar doların üzerindeki bedel ile imzalanan Sözleşme, yaklaşık 1700 aracın 10 yıl içinde Türkiye’de üretilmesini öngörmüştür.

Sözleme imzasının hemen ardından, Yabancı Sermaye ile ilgili işlemler tamamlanarak Şirket kuruluşu ile ilgili işlemlere geçilmiş ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’nin kuruluşu, 31 Ağustos 1988 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil edilmiştir.

Şirket kuruluş işlemleri ile paralel yürütülen Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile ilgili işlemler de 1989 yılının bahar aylarında tamamlanmış ve SSM, FNSS ve davetli kişi ve kuruluşların katılımı ile yapılan sade bir tören ile Sözleşme 15 Ağustos 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’nin ilk büyük Savunma Sanayii projesi olarak nitelendirilen Zırhlı Muharebe Aracı Projesi aynı zamanda başarı ile tamamlanan ilk büyük proje olmasıyla da bilinmektedir. Gurur ile görmekteyiz ki aynı zamanda Türkiye’de bu sektörün standardını da belirleyen proje olmuştur.

Şirket Yapısı:

FNSS’nin ortaklık yapısında zaman içinde ilginç gelişmeler yaşanmıştır. 1994 yılında FMC Corporation Savunma Sanayii alanındaki faaliyetlerini Amerika’da yerleşik diğer bir savunma şirketi olan BMY-Harsco ile birleştirmiş ve ortaya çıkan yeni şirkete United Defense LP (UDLP) adı verilmiştir. 1997 yılında ise United Defense LP Carlyle Group tarafından satın alınmış ve FMC Corporation savunma alanından çekilmiştir. Bu değişiklik ile FNSS’nin FMC Corporation ile herhangi bir ilişiği kalmadığından Şirketin kuruluşundan itibaren “FMC-Nurol Savunma Sanayii A.Ş. (FNSS)” olan adı 1997 yılından itibaren “FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. “ olarak değiştirilmiştir.

2005 yılının Ekim ayında ise ortaklar arasında varılan mutabakata istinaden, Şirketin sermaye yapısı %51 Nurol Holding A.Ş. %49 UDLP olarak değiştirilmiş, aynı yıl içinde UDLP’nin hisselerini bir dünya devi olan BAE Systems satın almıştır. Böylece hisse yapısında çoğunluk Türklere geçmiştir.

İhracatlar:

1997 yılında ilk ihracatını Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştiren FNSS, bu ülkeye 133 adet ZMA satmıştır. Bu satış ile Türkiye ilk defa bir başka ülkeye ana sistem bazında bir savunma ürünü ihraç etmiştir.

Bilahare, uzun yılların çabalarının sonucu olarak 2000 yılında Malezya’ya 211 adetlik büyük bir satış gerçekleştirilmiş, bu ihracat projesi de Türkiye’nin bugüne kadar bir defada gerçekleştirdiği en büyük ana sistem ihracatı olmuştur. Aynı proje ile Malezya’ya teknoloji transferi de gerçekleştirilmiştir. Değişik konfigürasyonlarda 56 adet Zırhlı Muharebe Aracını içeren yeni bir sözleşme ise 2008 yılında imzalanmıştır.

Zırhlı Araç Modernizasyonu faaliyetleri çerçevesinde ilk ihracat sözleşmesi 2004 yılında Suudi Arabistan ile imzalanmış olup Suudi Arabistan Kara Kuvvetlerinin değişik tiplerdeki M113 Zırhlı Personel Taşıyıcıları Suudi Arabistan Sialhlı Kuvvetlerinin Al-Kharj Bakım Onarım tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Proje çerçevesinde Al-Kharj tesislerinin yönetimi de FNSS tarafından yürütülmektedir.

FNSS ayrıca Filipinler ve Bahreyn ile araç modernizasyonu projeleri gerçekleştirmekte, Belçika ve Birleşik Arap Emirlikleri Ordularına ise M113 ve ZMA tipi araçlar için lojistik ve teknik destek hizmetleri vermektedir.

Özgün Ürünler:

2000 yılından itibaren FNSS kabuk değiştirmiş; özgün Kara Platformları geliştirebilecek tasarım yapısını geliştirmeye başlamıştır.

FNSS, dünya pazarında büyük ilgi gören paletli zırhlı muharebe araçlarının yanında kendi geliştirdiği tekerlekli zırhlı araçları da kısa sürede katmış ve PARS adını verdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) ailesini (4x4, 6x6 ve 8x8) ürün portföyüne dahil etmiştir. İTÜ, TÜBİTAK, ODTÜ gibi kuruluşlar da, PARS araç ailesinin geliştirilmesinde çözüm ortağı olarak rol almıştır.

Kendi sınıfındaki rakip araçlarda bulunmayan özelliklere sahip olan bu araç ailesi birçok ülkede pazarlanmaktadır.

PARS TTZA aracının geliştirilmesi ile FNSS büyük bir başarıya ilk adımı atmış; SSM tarafından TSK’nın talep ettiği Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) geliştirme ve üretim projesi ile ödüllendirilmiştir. PARS platformu üzerine geliştirilmekte olan SYHK, alanında, dünyada mevcut en gelişmiş sistem olacaktır. FNSS, bu yeni ürününü kısa süre içinde Dünya Ordularına pazarlamaya başlayacaktır.

Bu çerçevede FNSS, AZMİM projesi ile de, TSK için bir Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinası geliştirecek ve kısa sürede teslim edecektir.

FNSS'nin diğer bir kabiliyeti kule ve silah istasyonlarının geliştirilmesi ve üretimidir. Şirket 25mm topu, 7.62mm eşeksenli silahı olan, stabilizasyona sahip, modern gece görüş sistemi ile donatılmış tek kişilik Sharpshooter (Keskinnişancı) kulesini geliştirmiş ve üretmektedir. Halihazırda Aselsan A.Ş. ile ortak olarak 25/30mm Uzaktan Komutalı Silah Kulesi tasarım ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Ana Muharebe Tankı dahil, en karmaşık kara platformlarını tasarlayıp geliştirme kabiliyetine sahip FNSS, bugün ülkemizin her yapıda kara platformu tasarım ve geliştirme şirketlerinin başında gelmektedir.

1989 yılında Zırhlı Muharebe Aracı üretimiyle yola çıkan FNSS; Kara Kuvvetlerimizin yanında ve Türk Kara Gücü'nün bir unsuru olarak çalışabilme felsefesini benimsemiş; geniş bir ürün yelpazesi içinde birçok Kara Platformunu tasarlayıp üretebilecek ve bunlarla ilgili eğitim ve lojistik destek sağlayabilecek bir milli kuruluş haline gelmeyi başarmıştır. FNSS, artık TSK’nın talep ettiği en karmaşık sistemleri yabancı teknik destek almadan Ürün olarak geliştirmekte, ürün portföyüne dahil etmektedir.FNSS yapmış olduğu çalışmalar ile kısa sürede Dünya pazarlarında tanınmış ve Türkiye'miz için önemli olan yüzlerce milyon dolarlık ihracat potansiyelinin yaratılmasında rol almıştır.

Önümüzdeki on yılda FNSS, paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar alanında dünya pazarındaki güçlü konumunu geliştirerek yol alacaktır.

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

 

ilkay Meşeli Hakkında