CAD Yazılım Tarihi, 1970’ler

1960lı yıllarda daha çok üniversite bünyelerinde yada büyük firmaların araştırma merkezilerinde geliştirilmekte olan CAD yazılımları, 1970lere gelinmesi ile artık ticari bir şekilde kullanmaya başlanmıştır.O tarihlerde yazılımları, şirketlere göre incelememiz gerekiyor. Çünkü bugünü ki gibi global, herkesin kullandığı yazılımlar o tarihlerde bulunmamaktaydı ve yazılımlar şirket isimleri ile özdeşleşmişlerdi. Bu yazılımlardan bazılarını saymak istersek,Ford (PDGS), General Motors (CADANCE),Mercedes-Benz (SYRCO),Nissan (CAD-I),Toyota (TINCA,Lockheed (CADAM),McDonnell-Douglas (CADD) ve  Northrop (NCAD) bunlardan bazılarıdır. Aşağıdaki videoda ise Ford'un geliştirmiş olduğun PDGS yazılımının 18. versiyona ait tanıtımını bulabilirsiniz.

embedded by Embedded Video

O tarihlerde bir çok yazılım daha emekleme aşamasında olduğu için hala 2 boyutlu çizim imkanı sağlıyorlardı. Firmalar bu yazılımları kullanarak, teknik resimlerdeki yanlışları kolaylıkla düzeltebiliyor ve çizimleri tekrar tekrar kullanabiliyorlardı.Lockheed firması tarafından geliştirilen CADAM de bu özelliklere sahip 2B tasarım imkanı veren bir CAD yazılımdı. 1975 yılında Fransız havacılık şirketi , Avions Marcel Dassault, sektördeki gelişmeleri görerek bu yazılımın kaynak kodlarını satın almıştır. Böylelikle CAD sektörünü bir adım ödeye götürecek olan 3 boyutlu modelleme konusunda çalışmaya başladılar ve bugünde ismini sıkça duyduğumuz Computer Aided Three Dimensional Interactive Application yani kısaca CATIA'nın temelleri atılmış oldu.

2 boyutlu modelleme , bilgisayar temelli bir tasarımın olmadığı bir sektörde devasa bir teknoloji idi . Fakat sektörün esas ihtiyacı olan 3 boyutlu olarak yüzey modelleme yapabilmekti. Sektör içerisindeki yatırımcılarda bu tip bir ihtiyacın farkına varıp araştırma bütçelerini 3 boyutlu CAD yazılımları geliştirme üzerine harcamaya başlamışlardır. Bu konudaki ilk çalışma , ilk CAD programında olduğu gibi yine bir doktora tezidir.  1975 yılında Syracuse üniversitesinde K. Vesprille tarafından"Computer-Aided Design Applications of the B-Spline Approximation Form"  başlıklı tez 3b modellemenin temellerini oluşturacak bilgileri içermektedir. Casteljau, Bezier, Coons  ve Forrest yapmış olduğu çalışmalara dayanarak 3 boyutlu eğri ve yüzey oluşumları hakkında geliştirilen matematiksel modeller tezin içeriğini oluşturmaktadır. Bu modeller hala günümüz CAD programlarının temelleridir.

3 boyutlu olarak kullanılan ilk ticari ürün MAGI firması tarafından geliştiren SynthaVision isimli yazılımdır. 1972 yılında yayımlanan bu yazılım tam bir CAD programı olmasa da 3 boyutlu olarak nükleer radyasyon ışıma analizlerinin yapılmasını sağlıyordu. Constructive Solid Geometry (CSG)  tekniğine benzer  bir teknik ile modelleme yapılan program, birçok 3 boyutlu Cad yazılımına esin kaynağı olmuştur.

Bilgisayarların daha güçlü bir hala gelmesi ve CAD yazılımlarının ardı sıra piyasaya sürülmesi ile birlikte, mühendisler artık yazılımlara daha ulaşabilir hale gelmişlerdir.  Fakat piyasaya sürülen her yazılım farklı formatlar ile  çalışıyor ve birbirleri arasında dosya alışverişi gerçekleştiremiyorlardı. Bu nedenle artık sektör üzerinde standartlaşma gereksinimi ortaya çıkmıştı. National Institute of Standards(NIST), Boeing ve General Electricin oluşturduğu bir komisyon, 1979 yılının sonlarına doğru CAD sektöründeki ilk standartları ortaya koyulmuştur. Bunu izleyen yılda bu standarttın ilk ürünü olan IGES (Initial Graphic Exchange Standard) formatı yayınlanmıştır. Bu format ile bir yazılımın IGES formatında veriği bir çıtıyı rahatlıkla başka bir program okuyabilir hale gelmişti.

10 yılın sonuna geldiğimizde , sektörün gerçek ticari yatırımcıları şekillenmeye başlamıştır.  Piyasada söz sahibi olan firmaları saymak istersek;

  • Autotrol - Auto-Draft
  • Computervision- CADDS,
  • IBM-CADAM (Lockheed adına satışı yapılmaktadır),
  • M&S Computing-IGDS (Interactive Graphics Design Software)
  • McAuto-Unigraphics (1976 yılında United Computing firmasını satın almasıyla)

25 milyon dolar pazar hacmi ile başlayan süreç 10 yılda 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu kadar hızlı gerçekleşen büyüme bir çok yatırımcının dikkatini çekmiştir ve yeni kurulacak olan firmaların habercisi olmuştur.

Bir sonraki yazımda 1980ler ile devam edeceğim.

ilkay Meşeli Hakkında