Hypermesh 13.0 Yenilikler

Altair firması geçiğimiz günler Hyperworks ürün ailesinin 13. versiyonunu yayınladığını duyurdu. Bende bu yazımda sizleri yeni sürüm hakkında bilgilendirmeye çalışacağım.

Öncelikli olarak Altair, çıkardığı bu yeni versiyonda kullanıcılarının 4 alanda daha efektif çalışacağını iddia etmektedir. Bu alanları sıralarsak;

  • Çözücü Performansı İyileştirmeleri
  • Ağırlık Azaltılışı
  • Model Hazırlama Süresinin azaltılması
  • Yeni Yazılımlar

Şimdi bu alanları sırası ile incelemeye başlıyayım.

Çözücü Performansı İyileştirmeleri

Hyperworks, her yeni versiyonda kullanıcıları daha az yorarak daha yüksek çözücü performansı sunmayı ummaktadır. Bu kapsamda bu versiyonda da çözücüler üzerinde bir çok iyileştirmeler yapmıştır.

Bunlardan ilki OptiStruct artık bir nonlineer çözücü olarak kullanılarak , yüksek yer değiştirmelerin olduğu parçalarda optimizasyon işlemi yapılabilecektir. Ayrıca yine aynı solverda artık çoklu model optimizasyonu yapılabilecektir. Yani farklı montajlarda kullanılan bir parçanın tüm montajlar için optimum değere ulaşacak şekilde üzerinde optimizayonunu yapabilirsiniz.

Diğer bir çözücü iyileştirmesi ise Acusolve yapılmıştır. Bu iyileştirmeyi Acusolve'un Motionsolve ile birlikte çalışmasına bağlayabiliriz. Motionsolve ve Acusolve'un beraber çalışması ile yapılacak analizlerden daha gerçekçi sonuçlar elde edilecektir.  Örnek olarak uçak flaplarınin analizleri verilebilir.

Ağırlık Azaltılışı


Kompozit İyileştirmesi

Ağırlık azaltılması dendiğinde ilk akla gelen kompozit gibi hafif malzemelerin parça üzerinde kullanılmasıdır. Bu nedenle Altair kompozit malzemeler ile yapılacak olan simulasyonların hazırlık aşamalarını ve sonuçlarının incelenmesinde iyileştirmeler yapmıştır.  Kullanıcı artık kompozit malzemenden yapılmış bir parçanın her katmanı üzerinde ortaya çıkan stressi görselleştirerek inceleyebilecektir.

Kompozitler ile ilgili olarak diğer bir gelişme Hyperform altında yapılmıştır. Metal form için kullanılan Hyperform çözücüsü artık kompozit malzemelerin analizinde de kullanılacaktır. Böylelikle kalıp üzerinde kompozitten yapılmış olan parçanın kalınlık ve açı değişimleri gözlemlenebilecektir.

Model Hazırlama Zamanı

Tasarımların en çok şikayet ettikleri şeylerden bir tanesi modellerin hazırlama zamanlarının çok uzun olması nedeni ile yapılacak simulasyonların sonuçlarının uzun süreler sonun alınmasıdır. Altair bu sonuna el atarrak Hyperworks 13 ile bazı iyileştirmeler yaparak mühendislerin harcamış oldukları süreleri minimum seviyelere çekmeyi hedeflemiştir.

Altair bu kapsamda ilk olarak part-replacement aracını yeniden yazmıştır. Artık bu araç sayesinde, hypermesh içerinde var olan bir parça tekar model içerisine alınırsa, var olan ile yeni parça otomatik olarak yer değiştirtecektir.

Geliştirilen diğer araç ile ise artık CAD ve FE modelleri birbirleri ile karşılaştırılabilecek ve birleştirilebilecektir. Yani artık CAD üzerinde yapılacak bir değişiklik FE modeli üzerine yada tam tersi şekilde FE modeli üzerinde yapılacak bir değişiklik CAD modelini otomatik olarak değiştirebilecektir.

Altair'in bu başlık altında yapmış olduğu son olarak bahsedeceğim yenilik ise Entity  Editörün daha kolay kullanılır haline getirilmesidir. Bu editör  ile bilindiği üzere tüm modelimiz üzerine yazılmış olan çözücü kartlarını , malzeme özellikleri vb. parametreleri görebilir ve değiştirebiliriz. Artık bu editör kullanıcıya kullandığı çözücünün gereksinimlerine göre yeni değer girmede yardım etmektedir. Başka bir değişle çözücünün yardım kitapçığından kolay şekilde yararlanarak, değerleri değiştirebilir hale geleceğiz.

Yeni Yazılımlar

Çatlak yayılım ve hava yastığı simulasyonları artık Radioss ile XFEM method kullanılarak çözülebilecek.

Hypermesh ve OptiStruct modülleri excel ile integre hale getirilmiştir. Ayrıca Hyperworks ile Powerpoint arasında bağlantı kurulabilme imkanı geliştirilmiştir.,

Rüzgar tüneli , düşme testi ve NVH analizleri ilgili araçlar Hyperworks 13 ile kullanılabilecektir.

ilkay Meşeli Hakkında